Available courses

Szkolenie dla kierunku pielęgniarstwo z BHP , P. Poż. ora epidemiologiczne.

Szkolenie przed odbyciem praktyk w szpitalu